Green Tech

گرین تکنولوژی یک مرکز خدمات کامپیوتری در غرب تهران است.
برای طراحی این لوگو از ترکیب اِلمان mouse و حرف انگلیسی G به همراه برگ و رنگ سبز استفاده شد.